Nga nhận 900 triệu euro bồi thường hợp đồng Mistral nhưng vẫn chưa cho phép Pháp bán lại tàu

0
10

Nga đã trả trước từ đầu cho Pháp 800 triệu euro để đóng 2 tàu Mistral. Còn khoản 100 triệu euro nữa là do các quan chức Nga tính toán để bồi thường cho viếc tiến hành các nghiên cứu và phát triển để sửa đổi trực thăng Kamov K-52cho phù hợp với nhu cầu của hải quân, và việc đào tạo nhân sự vận hành tàu Mistral cũng như xây dựng cầu tàu cho tàu Mistral ở càng Vladivostok của Nga.

Cho đến giờ, Nga vẫn chưa cung cấp cho Pháp giấy phé để bán hai con tàu cho bên thứ ba.

“Mặc dù Pháp đã chuyển khoảng 900 triệu euro bồi thường vì không bàn giao tàu Mistral, nhưng giấy phép tái xuất các tàu này vẫn chưa được ban hành” – RIA Novosti dẫn nguồn tin của họ cho biết. Để nhận được giấy phép đó, Pháp phải thông báo cho Nga về người mua cuối cùng.

“Nếu nước mua không bị Nga phản đối thì giấy phép tái xuất sẽ được đưa ra” – nguồn tin nói.

Singapore đã cử một đoàn đại biểu tới Pháp để xem xét liệu có thể mua tàu Mistral cho các lực lượng vũ trang của họ không. Malaysia cũng đã tỏ ra quan tâm đến các tàu chiến này.