Nga nâng cấp T-90S cho Iraq, VN có được ưu ái?

Phiên bản xuất khẩu xe tăng T-90S cho Iraq được nâng cấp sâu hơn về giáp bảo vệ tăng đáng kể khả năng sống sót trên chiến trường.