Nga muốn xây trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở Mông Cổ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt