Nga muốn đóng thêm 2 tàu ngầm Borei: Châu Âu “đứng ngồi không yên”

Tưởng chừng như Nga đang không đủ tiền nuôi nổi tàu ngầm lớp Borei thì Moscow lại loan tin sẽ... hạ thuỷ thêm hẳn hai tàu lớp Borei-A.

 

 

SHARE