Nga kêu gọi Vùng Vịnh lập cơ chế an ninh chung (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt