Nga hồi sinh phương tiện vận tải cực dị từ thời Liên Xô