Nga có ý đồ gì khi bí mật giao Su-24M2 cho Syria?

0
47