Nga cho Serbia 6 tiêm kích MiG-29 với điều kiện gì?

0
15