Nga cấp tên lửa Kornet cho Lebanon, Israel “khóc thét”

0
16