Nga bàn giao tàu ngầm chót trong hợp đồng đóng 6 tàu cho Việt Nam

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE