Nga bàn giao tàu ngầm chót trong hợp đồng đóng 6 tàu cho Việt Nam

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.564 seconds.