Nepal: Lũ lụt, đất chuồi, ít nhất 132 người chết (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt