Nên lạc quan với việc chống dịch chưa?

Theo RFA Tiếng Việt