NATO nói liên minh không tìm cách cô lập Nga

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE