NATO nói liên minh không tìm cách cô lập Nga

0
21

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE