Nâng cấp pháo phòng không 37mm, Pakistan đi sau Việt Nam

Rất ngạc nhiên khi công nghiệp quốc phòng Pakistan dù được đánh giá là mạnh hơn CNQP Việt Nam nhưng lại đi sau trong chương trình nâng cấp pháo phòng không 37mm.

Nâng cấp pháo phòng không 37mm, Pakistan đi sau Việt Nam

Shares

Shares

53 queries in 4.147 seconds.