Nancy Pelosi từ chối việc bỏ phiếu cho phép hạ viện điều tra luận tội

Sau cuộc họp bàn về khả năng điều tra luận tội ở Hạ viện vào tối thứ Ba (15 tháng 10), chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói bà không định mở cuộc bỏ phiếu yêu cầu điều tra luận tội ở Hạ viện.

Đảng Cộng hòa cho rằng việc điều tra luận tội là trái Hiến Pháp, vì Hạ viện chưa bỏ phiếu chính thức để mở cuộc điều tra. Theo CBS, một số ủy ban đang thực hiện các điều tra, và Hiến pháp không yêu cầu Hạ viện phải thông qua bỏ phiếu chính thức để mở cuộc điều tra luận tội, dù trước đây các cuộc điều tra tương tự phải bỏ phiếu để bắt đầu.

Cuộc bỏ phiếu buộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa phải bổ sung thêm lập luận củng cố cho việc điều tra luận tội. Một số thành viên mới của đảng Dân chủ, những người giành ghế từ đảng Cộng hòa hồi 2018, đã do dự trong việc ủng hộ điều tra luận tội vì những sự việc này không được sử ủng hộ ở địa phương của họ.

Theo SBTN