Nạn ăn cắp danh tính cá nhân tăng 47%

0
8

Báo cáo mất danh tính cá nhân tăng mạnh trong năm 2015, phần lớn do liên quan đến việc khai gian thuế, USA Today trích nguồn tin của Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang (FTC).

Từ 2014 đến 2015, có thêm 51% báo cáo liên hệ đến gian lận thuế. (Hình minh họa: Getty Images)

Trong năm 2015 có đến 490,220 báo cáo mất danh tính cá nhân với cơ quan FTC, tăng từ 332,647 của năm 2014, tức tăng 47%, và từ 290,102 của 2013.

Từ năm 2014 đến 2015, có thêm 51% báo cáo liên hệ đến gian lận thuế.

Quân gian đánh cắp số an sinh xã hội để khai gian về thuế.

Tính đến Tháng Mười Một 2015, IRS báo cáo đã ngăn chận được 1.4 triệu trường hợp khai gian thuế, tránh bị mất khoảng $8 tỷ tiền phải bồi hoàn thuế.

Tuy nhiên một cuộc kiểm toán của IRS cho thấy, sở thuế đã mất $5.8 tỷ do những gian lận tương tự trong năm 2013.

Có một khoảng trống giữa những sự kiện báo cáo với FTC và con số mất danh tính cá nhân thực sự xảy ra ở Mỹ, và không rõ sự gia tăng báo cáo là kết quả của sự gia tăng mất danh tính cá nhân, của nhiều người báo cáo hơn, hay cả hai cộng lại.

Nói gì thì nói, các con số mang lại một thông điệp rõ ràng rằng, mất danh tính cá nhân là vấn đề rất phổ thông và ngày mỗi lớn hơn.

:NV:

SHARE