Năm 1948: Lần đầu tiên Israel “so găng” với liên minh Ả Rập

Theo Kiến Thức