Myanmar theo Việt Nam mua trực thăng Mi-17 Nga

0
14