Myanmar giữ quyền phủ quyết của quân đội

0
14

Bà Suu Kyi đăng ký trước khi vào họp Quốc hội

Quốc hội Myanmar bỏ phiếu về quyền phủ quyết của quân đội trong thay đổi Hiến pháp với kết quả giữ nguyên.

Số dân biểu bỏ phiếu tán thành bỏ quyền này chưa đủ 75% cần thiết.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi được trông̣ đợi sẽ giành thêm nhiều phiếu trong cuộc bầu cử có thể sẽ diễn ra vào mùa thu.

NLD chiến thắng trong cuộc bầu cử tự do lần cuối năm 1990 nhưng giới quân nhân cầm quyền lúc đó đã không công nhận kết quả.

Bà Suu Kyi bị cấm tranh cử chức tổng thống vì hai con trai của bà mang hộ chiếu Anh chứ không phải hộ chiếu Miến Điện. Bà nói quyết định này là không công bằng.

Hồi đầu tháng Sáu, một ủy ban Quốc hội đã đề xuất thay đổi điều luật trong Hiến pháp vốn cấm bà Suu Kyi tranh cử nhưng chính những điểm liên quan tới bà thì lại vẫn giữ nguyên.

Cả hai viện của Quốc hội Myanmay đã tham gia cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm 25/6, với 664 dân biểu và cần 498 phiếu để đạt 75%.

Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann cho hay 388 dân biểu bỏ phiếu tán thành tước quyền phủ quyết của quân đội, chưa đủ số phiếu cần thiết.

Trong 664 nghị sỹ của Myanmar, 166 vị là do quân đội tiến cử trong khi các vị còn lại được bầu lên,

Trong 583 vị bỏ phiếu chống tước quyền phủ quyết có toàn bộ 166 dân biểu từ quân đội.

Một trong các thay đổi được đề xuất là giảm trần cho tỷ lệ phiếu cần thiết để thay đổi Hiến pháp xuống 70%.

Nghị viện Myanmar tiếp tục do quân đội và giới tướng lĩnh khống chế cho dù cải cách năm 2011 đã chấm dứt thể chế quân nhân.

Đầu tuần này, bà Suu Kyi nói các thay đổi Hiến pháp quyết định thay đổi thực sự trong nước Miến Điện.

Kỳ bầu cử tới có thể diễn ra vào tháng Mười hay 11/2015.

:B:

SHARE