Mỹ vẫn bán tiêm kích F-5E, Việt Nam có thể mua?

0
20
SHARE