Mỹ trả người xin tị nạn qua biên giới Mexico (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt