Mỹ, TQ leo thang khẩu chiến thương mại, đe dọa áp thêm thuế

0
48

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE