Mỹ: Tối Cao Pháp Viện không can dự tranh tụng cần sa giữa các tiểu bang

0
19

Cần sa được trồng cho mục đích chữa bệnh ở một green house miền Nam nước Mỹ. (Hình: Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

Chính phủ liên bang Mỹ vừa đề nghị Tối Cao Pháp Viện là không can dự vào đơn kiện của hai tiểu bang Oklahoma và Nebraska về việc Colorado hợp pháp hóa việc bán cần sa.

Theo tờ USAToday, hai tiểu bang Oklahoma và Nebraska cho rằng việc hợp pháp hóa cần sa ở Colorado đã tạo ra tình trạng nhiều người sang tiểu bang này mua cần sa rồi trở về bán lại bất hợp pháp. Hai tiểu bang nói trên yêu cầu Tối Cao Pháp Viện Mỹ ra lệnh cho Colorado ngưng việc hợp pháp hóa và Tối Cao Pháp Viện trong thời gian qua yêu cầu chính quyền liên bang cho biết ý kiến.

Luật sư của chính quyền liên bang, ông Donald Verrilli Jr., cho hay việc can dự này, trong vấn đề luật của một tiểu bang có thể khiến có người vi phạm luật của một tiểu bang khác, sẽ là sự mở rộng không cần thiết về quyền hạn của Tối Cao Pháp Viện.

Ông Verrilli lý luận rằng từ trước đến nay Tối Cao Pháp Viện thường tránh né can dự vào tranh chấp giữa các tiểu bang, trừ phi chính các tiểu bang này trực tiếp có vấn đề với nhau.

Hai tiểu bang Oklahoma và Nebraska kiện Colorado về hành động của các cá nhân vi phạm pháp luật. Hệ thống bán cần sa ở Colorado cho phép cư dân trong tiểu bang có quyền mua và sử dụng nhưng không được đưa ra ngoài tiểu bang.

Giới ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa cho rằng thái độ này cho thấy chính quyền Obama sẵn sàng nới lỏng các giới hạn về cần sa ở cấp độ liên bang, hay ít ra là tôn trọng quyết định của dân ở các tiểu bang về vấn đề này

:NV:

SHARE