Mỹ nhân khoe nhau “hở bạo” mừng chiến thắng Donald Trump

Hàng loạt mỹ nhân đình đám thi nhau "hở bạo" với hashtag #babefortrump để ăn mừng chiến thắng của vị tân tổng thống Hoa Kỳ.

Mỹ nhân khoe nhau “hở bạo” mừng chiến thắng Donald Trump

Shares

MyNhan2.jpg
MyNhan3.jpg
MyNhan4.jpg
MyNhan5.jpg
MyNhan6.jpg
MyNhan7.jpg
MyNhan8.jpg
MyNhan9.jpg
MyNhan10.jpg
MyNhan11.jpg
MyNhan12.jpg
MyNhan13.jpg

Shares

28 queries in 1.986 seconds.