Mỹ, Nga điều giải cuộc ngưng bắn cục bộ cho Aleppo

0
10
SHARE