Mỹ, Mexico phủ nhận TT Trump doạ điều quân sang Mexico

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE