Mỹ, Mexico phủ nhận TT Trump doạ điều quân sang Mexico

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.729 seconds.