Mỹ: Lần đầu tiên chết vì súng đạn bằng chết vì tai nạn xe

0
22

Chết vì súng lần đầu tiên nhiều bằng chết do tai nạn xe. (Hình: Getty Images/Boris Horvat)

Lần đầu tiên trong hơn 60 năm, súng đạn và tai nạn xe hơi làm người chết nhiều bằng nhau, Washington Post trích dẫn theo dữ kiện của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh.

Trong năm 2014, mức độ tử vong cho cả súng đạn (gồm giết người, tự sát và tai nạn) và xe cộ, ở mức 10.3 cái chết trong mỗi 100,000 người.

Hiện nay hai đường biểu diễn gặp nhau ở một điểm do tử vong vị tai nạn xe hơi giảm hẳn tính từ năm 1950.

Vào cuối thập niên 1960, hơn 25 cái chết do tai nạn xe trong mỗi 100,000 người ở Hoa Kỳ.

Kể từ đó, mức tử vong này giảm xuống hơn phân nửa.

Tuy nhiên trong cùng thời gian đó, chết vì súng lại gia tăng nhưng chỉ với số lượng nhỏ.

Thực ra bị giết vì súng giảm bớt trong những năm gần đây nhưng chết do dùng súng để tự sát lại tăng.

Ngày nay chết do tự sát bằng súng chiếm khoảng hai trong mỗi ba vụ chết vì súng.

Vào năm 2005, chết vì súng nhiều hơn chết vì xe ở Alaska, Washington DC và Maryland.

Tuy nhiên tính đến năm 2014, chết do súng nhiều hơn do xe cộ ở 21 tiểu bang và Washington DC.

Ung thư và đau tim làm nhiều người chết mỗi năm hơn súng hoặc xe cộ nhưng súng và xe cộ là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Mỹ ngoài lãnh vực y khoa.

:NV:

SHARE