Mỹ: Giết người rồi phát trực tiếp lên Facebook

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE