Mỹ dọa oanh kích Syria, Vietnam Airlines đổi đường bay

0
21

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE