Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, TQ nói gì?

0
8
SHARE