Mỹ điều động hàng ngàn binh sĩ tới biên giới Mexico

0
68

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE