Mỹ cử phái đoàn sang Châu Á chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE