Mỹ chưa có giải pháp rõ ràng về Bắc Hàn

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE