Mỹ chưa có giải pháp rõ ràng về Bắc Hàn

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE