Mỹ ‘cảm ơn’ Việt Nam hợp tác chống dịch COVID (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt