Mỹ bị Bình Nhưỡng ‘cho leo cây’ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE