Mỹ, Anh muốn mở rộng thương mại song phương (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt