Mường tượng hình dạng siêu tăng Lowe của Đức

Lowe là tên của một trong những dự án siêu xe tăng hạng nặng do Đức phát triển trong CTTG 2, nhưng không bao giờ được chế tạo.

Mường tượng hình dạng siêu tăng Lowe của Đức

Shares

Shares

22 queries in 1.749 seconds.