Muốn xuất khẩu tàu đổ bộ “trên giấy”: Nga không tự lượng sức

0
10
SHARE