Muốn thuê nhà ở Quận Cam? Lương phải hơn $30/giờ hoặc phải đi cày 137 giờ

0
26
House with

Tình hình địa ốc ở Nam California đang như thế nào? Nhà bán quá mắc, và nhà thuê cũng mắc, vượt quá tầm tay của nhiều người.

Theo một phúc trình được phổ biến hôm thứ Ba, nếu muốn thuê nhà điển hình có hai phòng ngủ tại Quận Cam, một người phải làm việc với lương30.92 Mỹ kim một giờ. Còn nếu làm lương mức tối thiểu, họ phải đi làm hơn 130 giờ mỗi tuần thì may ra thuê được nhà nói trên.

Bản báo cáo này được công bố bởi Liên Minh Gia Cư Thu Nhập Thấp Quốc Gia và Ủy Ban Kennedy (National Low-Income Housing Coalition and the Kennedy Commission), một tổ chức ở Irvine chuyên cố vấn về nhà ở dành cho những người có mức thu nhập thấp.

Theo bản phúc trình mang tựa đề “Reach Out” năm nay cho biết, giá thuê phải chăng điển hình trên thị trường cho một căn nhà hai phòng ngủ ở đây là $1,608 Mỹ kim mỗi tháng. Mức giá này khiến cho Quận Cam bị xếp hạng vào trong số 10 quận hạt đắt đỏ nhất của nước Mỹ cho những người thuê nhà.

Giá thuê tiêu biểu và số tiền lương giờ cần phải có đã giảm bớt một chút so với bản phúc trình năm ngoái. Trong năm 2014, Liên Minh Gia Cư ghi nhận rằng một người làm việc cần phải kiếm được $31.62 Mỹ kim một giờ, để đủ tiền thuê một đơn vị hai phòng ngủ, với giá $1,664 Mỹ kim một tháng.

Ngay cả ở mức giá giảm bớt một chút trong năm nay, một nhân viên lãnh mức lương tối thiểu sẽ phải làm việc 137 giờ một tuần, để kiếm được đủ tiền thuê một đơn vị hai phòng ngủ có giá cả phải chăng. Điều này giả định rằng 30 phần trăm của mức thu nhập sẽ được dành cho việc thuê nhà. Một gia đình sẽ cần 3.4 người làm việc lãnh tiền lương tối thiểu, mỗi người làm 40 giờ một tuần, để trả tiền thuê nhà.

Ông Cesar Covarrubias, giám đốc điều hành Ủy Ban Kennedy nói, “Nhà ở vẫn tiếp tục đắt đỏ. Nhà ở gây tốn kém cho mọi người, nhưng nó đắt hơn đối với những người làm việc thu nhập thấp với mức lương tối thiểu.”

:VD:

SHARE