Mức ủng hộ của dân Mỹ đối với TT Obama gia tăng

0
5

Tổng Thống Barack Obama. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Lần đầu tiên trong hai năm, mức độ ủng hộ của dân Mỹ đối với Tổng Thống Barack Obama tăng lên tới 50%, theo thăm dò mới nhất của CNN/ORC.

Sự gia tăng này phần lớn nhờ cách ông Obama giải quyết vấn đề quan hệ chủng tộc và kinh tế.

Thăm dò mới thực hiện ngay sau tuần lễ mà Tối Cao Pháp Viện hỗ trợ nghị trình còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, theo đó duy trì luật bảo hiểm y tế toàn dân, Affordable Care Act, và quyền hôn nhân đồng tính cũng được thừa nhận.

Trong cuộc thăm dò hồi Tháng Năm, chỉ có 45% số người được hỏi ủng hộ ông Obama trong khi 52% không ủng hộ.

Thăm dò lần này đánh dấu lần đầu tiên mức ủng hộ đối với tổng thống là 50% hoặc cao hơn tính từ Tháng Năm, 2013, tăng 5% so với lần trước.

Về kinh tế, mức độ ủng hộ của người dân đối với ông Obama là 52%, lần đầu tiên trên mức 50% trong gần sáu năm qua.

Ða số người được hỏi tán đồng việc tổng thống hành xử về vấn đề chủng tộc, với 55% thuận và 42% chống, như vậy là ông Obama tăng được từ 50% của hồi Tháng Năm.

Nói chung, 74% người Mỹ nói rằng phân biệt chủng tộc chống lại người gốc Phi Châu ở Mỹ là vấn đề nghiêm trọng, tăng từ 57% cách đây năm năm.

Ðối với người Mỹ gốc Phi Châu, 80% cho đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. (TP)

:NV:

SHARE