Mục kích trực thăng Mi-17 Iran cẩu xác máy bay rơi

0
17