Mục kích Triều Tiên phóng ồ ạt tên lửa bắn xa 1.000km

0
16