Mục kích tăng, pháo Quân đội Iraq xả mưa đạn vào Mosul

SHARE