Mục kích Quân đội Hàn Quốc phòng bị Triều Tiên

Cuộc diễn tập thực binh của Lữ đoàn bộ binh 6, Quân đội Hàn Quốc ược diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2017 với quy mô khá lớn.

Mục kích Quân đội Hàn Quốc phòng bị Triều Tiên

Shares

Shares

50 queries in 2.878 seconds.