Mục kích ông Kim Jong-un chỉ đạo xe tăng vượt sông băng

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham gia trực tiếp chỉ đạo các lực lượng xe tăng Quân đội Triều Tiên vượt sông băng tiến công kẻ địch.

Mục kích ông Kim Jong-un chỉ đạo xe tăng vượt sông băng

Shares

– Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham gia trực tiếp chỉ đạo các lực lượng xe tăng Quân đội Triều Tiên vượt sông băng tiến công kẻ địch.

Shares

21 queries in 1.704 seconds.