Mục kích lính dù Nga tập trận với hai “át chủ bài”

0
11