Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (1)

Đến hẹn lại lên, hàng chục chiến đấu cơ của Mỹ và đồng minh đều tập trung tới căn cứ không quân Eielson nhằm chuẩn bị cho Red Flag- Alaska.

Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (1)

Shares

Shares

47 queries in 3.346 seconds.