Mục kích Hải quân Mỹ cứu tàu vũ trụ “về” từ Sao Hỏa

Tàu vũ trụ Orion được thiết kế để đưa phi hành gia tới Sao Hỏa tiếp tục các chương trình thử nghiệm với Hải quân Mỹ.

Mục kích Hải quân Mỹ cứu tàu vũ trụ “về” từ Sao Hỏa

Shares

Shares

53 queries in 3.734 seconds.