Mục kích dàn xe tăng – pháo rầm rập tiến vào Moscow