Mục kích cảnh tàu chiến NATO “nhìn trộm” Nga-Trung tập trận

SHARE